Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše. (Graham Martha)

Taneční obor základních uměleckých škol podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Tanec je umělecký směr, který kultivuje celou osobnost dítěte - její tvůrčí možnosti, usiluje o tělesnou rovnováhu, podporuje smysl pro vnímání nejen sebe, ale i ostatních a celkově může přispět k vytváření hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění a tvořivost.

 foto

ČLENĚNÍ TANEČNÍHO OBORU A VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Kolečko (od 5 let)

Děti jsou seznámeny s kolektivními činnostmi zaměřenými na jeho komplexní hudebně estetický rozvoj. Tato výuka propojuje všechny vyučované obory na ZUŠ (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční). Závěrečný výstup této přípravné fáze na studium dalšího oboru je společné vystoupení žáků pro veřejnost.

Přípravná taneční výchova

Cílem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

I. stupeň (od 7 let)

V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučuje taneční průprava a taneční praxe. Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy. V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti. Ve 3. - 7. ročníku se vyučují tyto taneční techniky – současný tanec, klasický tanec. Žáci jsou také seznámeni se základními lidovými tanci. Klasický tanec (balet) je technika, která upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Součástí klasického tance je výuka tance na špičkách, která vede k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. Současný tanec rozvíjí a prohlubuje hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje osobité tvořivé schopnosti. Žáci se učí uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace.

Taneční praxe od 1. ročníku organicky navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování tanečních technik a tanečního projevu žáků. V rámci taneční praxe jsou žáci vedeni k prezentaci choreografií pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu žáků se zařazují pohybové a taneční hry lidové i umělé, drobné taneční skladby inspirované hudbou pro děti, jednoduché lidové tance a stále náročnější taneční skladby.

II. stupeň (od 14 let)

Na druhém stupni se vyučuje současný tanec, klasický tanec a základy dějin tance. Taneční praxe je určena pro všechny žáky II. stupně a navazuje na vyučovací předměty. Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů. Kromě toho žáci získávají základní poznatky z dějin tance. Taneční obor se prezentuje v interních i veřejných představeních. Mezi pravidelně se opakující akce patří: Interní vánoční představení v tanečním sále ZUŠ, účinkování žáků z Kolečka na vánočních BETLÉMECH, autorské taneční soutěže žáků, taneční soustředění a workshopy s lektory z různých oblastí tance a především závěrečné představení tanečního oboru, které se pravidelně koná na jaře v Pelclově divadle a představí se při něm všichni žáci oboru.

 

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ

 

 

Přehlídka tanečního oboru 2022

V úterý 15. 3. 2022 odjely naše tanečnice do nedalekého Opočna na Okresní soutěž tanečních oborů.

Už ve školním kole ukázaly vynikající připravenost, což v Opočně proměnily hned ve dva postupy do kola krajského.

Se scénickým tancem "Do posledního dechu" se umístily žákyně 1. ročníku 2. stupně. S choreografií "Spring waltz" postoupilo Trio žákyň ze 2. stupně.

Moc gratulujeme žákyním i jejich pedagogům! Držíme palce do krajského kola!

 

275920396 3230817363818694 822504379349762256 n

275931996 3230817210485376 7282635913437036132 n

 

KRAJSKÉ KOLO - HRONOV

Gratulujeme žákyním tanečního oboru a jejich pedagožkám za skvělé umístění v krajském kole, které proběhlo v Hronově.

279139601 3261204800779950 5419103079376415580 n

279065989 3261206084113155 2235644107619260451 n

279064888 3261206147446482 43084229873988079 n

Další články...

  1. Kontakty TO

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71235060, datová schránka: ecgmvdd

 

kancelář ZUŠ: +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Kamila Hájková, ředitelka školy | +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Martinů, zástupkyně ředitelky pro hudební obor | +420 737 539 242 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Markéta Drhlíková, zástupkyně ředitelky pro nehudební obory | +420 732 523 688 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

izus baner 200x90px

 

plakát ZUŠ