Spolek "Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou"

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. Zastupuje a hájí zájmy dětí a mládeže při Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivit ve volném čase dětí a mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, podmínky pro vyhledávání talentů a práce s nimi. Podílí se organizačně a finančně na akcích školy, hlavně těch, které přesahují rámec běžné výuky. Pomáhá škole s nadstandardním vybavením.

Kontakt spolku se školou zajišťuje rada, který se schází přibližně jednou za čtvrtletí.

Předsedkyní spolku je Jana Jaklová, místopředsedkyní je Ing. Petra Ponková.

Členy Rady jsou:

paní Jana Kubáčová (hospodář)

paní Dagmar Tomešová (HO)

paní Mgr. Pavlína Školníková (VO)

paní Renata Koblásová (LDO) - dochází na schůzky Rady spolku

pan Bc. Radek Beránek (TO) - dochází na schůzky Rady spolku

paní Ing. Monika Petrová (revizor spolku) - dochází na schůzky Rady spolku

Z každé schůzky je vypracován zápis, který je zveřejněn na nástěnce v přízemí školy. Na schůzky rady dochází zástupci rodičů jednotlivých souborů z důvodu organizace a financování mimoškolní činnosti ansámblů.

 

Položky v rozpočtu Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou":

Hudební obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (koncerty, divadla), příspěvek na dopravu, příspěvek na koncerty a představení (dohoda dle ceny vstupenek)

- soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu

- úhrada pronájmu prostor pro koncerty (pokud se jedná pouze o vystoupení HO)

Výtvarný obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (výstavy, tematické programy)

- příspěvek na nadstandardní vybavení učebny, pomůcek pro výuku, výstavních potřeb

Taneční obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (taneční programy)

- soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu, pořízení nových kostýmů

- úhrada pronájmu prostor pro vystoupení (v případě, pokud se jedná pouze o vystoupení TO)

Literárně dramatický obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (divadla, tematické zájezdy), příspěvek na dopravu

- pořízení nových kostýmů a scén

Sarabanda, I flauti matti, Orecchie Grandi, ColorBand

- vlastní finanční zdroje (Městský úřad RK, Krajský úřad HK, drobní sponzoři, …)

- financování vlastních projektů (koncerty, soustředění, zájezdy, CD,…)

 

Pokladna spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“

- úhrada nákladů na soutěže (účastnické poplatky), částečně - cestovné, ubytování

- příspěvky na reprezentaci školy (CD, FLASH, reklamní materiály, občerstvení)

- příspěvky na organizaci soutěží a přehlídek (školních, okresních, krajských)

- příspěvek na nadstandardní vybavení školy

- úhrada květin a dárků pro absolventy všech oborů

- úhrada pronájmů koncertních síní (u akcí, pořádaných celoškolně – Dny ZUŠ, MÚZY, novoroční koncert, aj.)

- úhrada mezd a cestovného umělců, porotců, hostů, účastnících se akcí školy

- podpora výjimečných talentů (mezinárodní kurzy a školení) - příspěvek max. 1000,- Kč/1 žák/1 rok

Všechny úhrady probíhají po předložení řádného jmenného seznamu účastníků a vyúčtování dané akce.

Veškeré doklady je nutné předat nejpozději do 7 dnů po ukončení Mgr. Kamile Hájkové.

 

Příjmy do pokladny:

- členské příspěvky rodičů – do jednotlivých pokladen HO, VO, TO, LDO

Základním příjmem spolku jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje pouze jeden obor, rodiče platí příspěvek ve výši 100,- Kč. Jestliže dítě navštěvuje více oborů, platí v každém oboru 50,- Kč.

 

Vstupné z vystoupení a koncertů:

- pokud se jedná o akce jednotlivých oborů, výtěžek jde do pokladny oborů

- pokud se jedná o celoškolní akce, výtěžek jde do pokladny spolku

 

Projekty, dary, dotace:

- pokud je určeno, jdou ke konkrétnímu příjemci

- pokud není určeno, částka je rozdělena do oborů nebo potřeb spolku v daném období

 

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2015, za rok 2016, za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020

Stanovy spolku

Zápis ze schůzí: listopad 2015, listopad 2016, listopad 2017, listopad 2018, listopad 2019, prosinec 2020, listopad 2021

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71235060, datová schránka: ecgmvdd

 

kancelář ZUŠ: +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Kamila Hájková, ředitelka školy | +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Martinů, zástupkyně ředitelky pro hudební obor | +420 737 539 242 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Markéta Drhlíková, zástupkyně ředitelky pro nehudební obory | +420 732 523 688 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

izus baner 200x90px

 

plakát ZUŠ