Spolek "Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou"

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. Zastupuje a hájí zájmy dětí a mládeže při Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivit ve volném čase dětí a mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, podmínky pro vyhledávání talentů a práce s nimi. Podílí se organizačně a finančně na akcích školy, hlavně těch, které přesahují rámec běžné výuky. Pomáhá škole s nadstandardním vybavením.

Kontakt spolku se školou zajišťuje rada, který se schází přibližně jednou za čtvrtletí.

Předsedkyní spolku je Jana Jaklová, místopředsedkyní je Ing. Petra Ponková.

Členy Rady jsou:

paní Jana Kubáčová (hospodář)

paní Dagmar Tomešová (HO)

paní Mgr. Pavlína Školníková (VO)

paní Renata Koblásová (LDO) - dochází na schůzky Rady spolku

pan Bc. Radek Beránek (TO) - dochází na schůzky Rady spolku

paní Ing. Monika Petrová (revizor spolku) - dochází na schůzky Rady spolku

Z každé schůzky je vypracován zápis, který je zveřejněn na nástěnce v přízemí školy. Na schůzky rady dochází zástupci rodičů jednotlivých souborů z důvodu organizace a financování mimoškolní činnosti ansámblů.

 

Položky v rozpočtu Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou":

Hudební obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (koncerty, divadla), příspěvek na dopravu, příspěvek na koncerty a představení (dohoda dle ceny vstupenek)

- soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu

- úhrada pronájmu prostor pro koncerty (pokud se jedná pouze o vystoupení HO)

Výtvarný obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (výstavy, tematické programy)

- příspěvek na nadstandardní vybavení učebny, pomůcek pro výuku, výstavních potřeb

Taneční obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (taneční programy)

- soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu, pořízení nových kostýmů

- úhrada pronájmu prostor pro vystoupení (v případě, pokud se jedná pouze o vystoupení TO)

Literárně dramatický obor

- mimoškolní činnost – zájezdy (divadla, tematické zájezdy), příspěvek na dopravu

- pořízení nových kostýmů a scén

Sarabanda, I flauti matti, Orecchie Grandi, ColorBand

- vlastní finanční zdroje (Městský úřad RK, Krajský úřad HK, drobní sponzoři, …)

- financování vlastních projektů (koncerty, soustředění, zájezdy, CD,…)

 

Pokladna spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“

- úhrada nákladů na soutěže (účastnické poplatky), částečně - cestovné, ubytování

- příspěvky na reprezentaci školy (CD, FLASH, reklamní materiály, občerstvení)

- příspěvky na organizaci soutěží a přehlídek (školních, okresních, krajských)

- příspěvek na nadstandardní vybavení školy

- úhrada květin a dárků pro absolventy všech oborů

- úhrada pronájmů koncertních síní (u akcí, pořádaných celoškolně – Dny ZUŠ, MÚZY, novoroční koncert, aj.)

- úhrada mezd a cestovného umělců, porotců, hostů, účastnících se akcí školy

- podpora výjimečných talentů (mezinárodní kurzy a školení) - příspěvek max. 1000,- Kč/1 žák/1 rok

Všechny úhrady probíhají po předložení řádného jmenného seznamu účastníků a vyúčtování dané akce.

Veškeré doklady je nutné předat nejpozději do 7 dnů po ukončení Mgr. Kamile Hájkové.

 

Příjmy do pokladny:

- členské příspěvky rodičů – do jednotlivých pokladen HO, VO, TO, LDO

Základním příjmem spolku jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje pouze jeden obor, rodiče platí příspěvek ve výši 100,- Kč. Jestliže dítě navštěvuje více oborů, platí v každém oboru 50,- Kč.

 

Vstupné z vystoupení a koncertů:

- pokud se jedná o akce jednotlivých oborů, výtěžek jde do pokladny oborů

- pokud se jedná o celoškolní akce, výtěžek jde do pokladny spolku

 

Projekty, dary, dotace:

- pokud je určeno, jdou ke konkrétnímu příjemci

- pokud není určeno, částka je rozdělena do oborů nebo potřeb spolku v daném období

 

 

Výroční zpráva o činnosti spolku

za rok 2015, za rok 2016, za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020, za rok 2021

 

Stanovy spolku

 

Zápis ze schůzí

listopad 2015, listopad 2016, listopad 2017, listopad 2018, listopad 2019, prosinec 2020, listopad 2021

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71235060, datová schránka: ecgmvdd

 

kancelář ZUŠ: +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Kamila Hájková, ředitelka školy | +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Martinů, zástupkyně ředitelky pro hudební obor | +420 737 539 242 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Markéta Drhlíková, zástupkyně ředitelky pro nehudební obory | +420 732 523 688 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

izus baner 200x90px

 

plakát ZUŠ