Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

leták přijímačky 2020

 

 

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Přihlášku do ZUŠ vyplňte elektronicky na www.izus.cz. Dotazy ohledně přihlášek a jejich elektronické odeslání (podepsaná, nascanovaná nebo vyfocená) směřujte zástupkyni ředitelky Lucii Martinů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

INFORMACE K VYUČOVANÝM OBORŮM A STUDIJNÍM ZAMĚŘENÍM

Pro děti, které do srpna 2020 dovrší věku pěti let, je určen dvouhodinový blok týdně hudební a taneční průpravy (tzv. "KOLEČKO").

 

HUDEBNÍ

 

 • hra na klavír, klasické varhany, keyboard, akordeon, bicí
 • hra na housle, violu, violoncello, kytaru, sólovou a basovou elektrickou kytaru
 • hra na dechové nástroje dřevěné a žesťové
 • výuka sólového zpěvu
 • sborový zpěv – Rychnovský dětský sbor

 

VÝTVARNÝ

 

 • plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
 • prostorová tvorba (modelování a tvarování, keramika)
 • objektová a akční tvorba
 • výtvarná kultura formou projektového vyučování
 • základy výtvarného vyjadřování a utváření pozitivního vztahu k umění

 

TANEČNÍ

 

 • základním cílem je vychovat žáky k hlubšímu vnímání hudby, prostoru a především sama sebe a druhých
 • vyučované taneční techniky – současný tanec, klasický tanec, jazz, lidový tanec, taneční gymnastika, pohybová a rytmická cvičení pro předškolní děti

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ

 

 • děti se učí formou hry, dramatických etud a průprav základním dovednostem rozvíjejícím jejich schopnost soustředění, pozornosti, pohybu, rytmického vnímání, technice přednesu a základního hereckého projevu

 

 

 

 

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - POŽADAVKY

 

Zájemci o přípravné studium (5 – 7 let) se představí v krátkém nenáročném rozhovoru za doprovodu rodičů, starší uchazeči vykonají talentovou zkoušku před tříčlennou přijímací komisí, kterou jmenuje ředitelka školy. Zkouška trvá přibližně 5-10 minut. Při hodnocení používáme známkovací systém (stupeň 1 – 5). Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny pod přidělenými kódy uchazečů v budově ZUŠ a na webových stránkách školy. Ve všech oborech budou uchazeči prokazovat předpoklady ke vzdělání, které jsou popsány níže.

 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

 

Hudební obor a Kolečko (pětileté děti)

 

 • schopnost soustředit se na činnost
 • aktivita a zájem
 • zazpívat píseň lidovou nebo umělou
 • zopakovat rytmický úryvek (2-4 takty)
 • sluchová analýza (nahlas x potichu, rychle x pomalu, vysoko x nízko)

 

Literárně dramatický obor

 

 • rytmus (vytleskání předvedeného rytmu)
 • komunikace (dle rozhovoru s učitelem)
 • zpěv (1 lidová píseň)
 • básnička (1 báseň, říkadlo)
 • pohyb (opakování jednoduchého tanečního kroku)

 

Výtvarný obor

 • kresba a malba z představy

 

Taneční obor

 • pohyb v prostoru: chůze, poskok, běh – s hudebním doprovodem
 • rytmus: tleskání – rytmická cvičení, písnička dle vlastního výběru
 • rozsahy: sed roznožný s předklonem, vytočení v kyčlích, sed rovný s předklonem
 • tvořivost: tanec s rekvizitou na zadaný hudební doprovod

 

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ

 

Hudební obor I. stupeň

 • fyzické předpoklady pro zvolený hudební nástroj
 • schopnost soustředit se na činnost
 • aktivita a zájem
 • zazpívat píseň lidovou nebo umělou
 • zopakovat rytmický úryvek (2-4 takty)
 • sluchová analýza (nahlas x potichu, rychle x pomalu, vysoko x nízko)

 

Hudební obor II. stupeň 

 • fyzické předpoklady pro zvolený hudební nástroj
 • aktivita a zájem
 • zazpívat píseň lidovou nebo umělou
 • zopakovat melodicko-rytmický úryvek
 • sluchová analýza (DUR x moll, dvojzvuk x trojzvuk, vzestupná x sestupná melodie, ad.)

 

Literárně dramatický obor I. stupeň

 • rytmus (vytleskání předvedeného rytmu)
 • komunikace (dle rozhovoru s učitelem)
 • zpěv (1 lidová píseň)
 • báseň (1 básnička)
 • pohyb (improvizovaný taneční pohyb na hudbu)

 

Literárně dramatický obor II. stupeň

 • rytmus a pohyb (předvedení taneční kreace dle daného rytmu a rytmických změn)
 • zpěv (1 píseň dle vlastního výběru)
 • přednes (1 báseň dle vlastního výběru + přednes zadaného textu básně)

 

Výtvarný obor I. a II. stupeň

 • vlastní domácí práce (2-5 prací formátu alespoň A4)

 

Žáci do 10 let:

 • dokreslení lineární předlohy
 • barevná kresba dle fantazie

 

Žáci nad 10 let:

 • ilustrace na dané téma
 • barevná kompozice

 

Taneční obor I. a II. stupeň

 • pohyb v prostoru: chůze, poskok, běh – s hudebním doprovodem
 • rytmus: tleskání – rytmická cvičení, písnička dle vlastního výběru
 • rozsahy: sed roznožný s předklonem, vytočení v kyčlích, sed rovný s předklonem
 • tvořivost: tanec s rekvizitou na zadaný hudební doprovod

 

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71235060, datová schránka: ecgmvdd

 

kancelář ZUŠ: +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Kamila Hájková, ředitelka školy | +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Martinů, zástupkyně ředitelky | +420 737 539 242 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

izus baner 200x90px

 

plakát ZUŠ