JAK SE UČILO V ZUŠCE V 1. POLOLETÍ …

 

„Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.“ české přísloví

 

Máme za sebou další prapodivný půlrok školní docházky a rádi bychom se ohlédli zpět. Hořekovat nad situací, která vládne celé společnosti, nemá smysl. Jediné, co v tuto chvíli smysl má, je nenechat děti strádat, naplnit jejich život radostí, pocitem, že se mají na koho obrátit, s kým tvořit, objevovat. Pro nás učitele to není snadný úkol. Nezklamat je, pomoci jim najít cestu a poskytnout pocit jistoty, že přeci jen něco funguje a oni s námi mohou počítat. Věřte, že všichni poctivě hledáme.  Učíme se být kvalitními programátory, filmaři, „youtubery“, počítačovými experty, tvořiteli nejrůznějších her, pomůcek atd., především však dobrými psychology, kteří podporují, motivují, utěšují, chválí, burcují a především kultivují nám svěřené mladé duše.

 

 

 

V hudebním oboru se nám podařilo natočit několik virtuálních koncertů, které jste mohli shlédnout díky odkazům na stránkách školy či facebookové stránce školy. S dětmi komunikujeme nejrůznějšími kanály, pomocí aplikací MS Teams, Zoom, Messenger, Skype, WhatsApp, Meet … Zasíláme výuková videa, nahrávky doprovodů, podkresů, nahrávky skladeb ať už vlastní nebo posíláme odkazy na YouTube, emailovou cestou od nás děti získávají cenné rady a náměty.

Je toho ještě mnoho, o čem bychom mohli psát. Co by to ale bylo platné, kdybychom neměli vás, rodiče, kteří jste našimi nepostradatelnými pomocníky. Jsme vám velmi vděčni za podporu a zájem o studium vašich dětí, za váš čas, který s dětmi trávíte u nástrojů a často společně muzicírujete. Jsou to chvíle, které vám nikdo nemůže vzít, a které jsou nenahraditelné.

Před sebou máme spoustu práce, ale to je přece dobře a my učitelé se na ni opravdu moc těšíme.

 

KŘEST CD CARMINY A CARMINY ALTY

ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

CEMBALOVÝ KONCERT

KONCERT ŽÁKŮ POPULÁRNÍHO ZPĚVU

 

DSC 0001 DSC 0009

DSC 0036 DSC 0029

DSC 0045 DSC 0057

 

 

Taneční obor

Na konci ledna jsme měli možnost zhodnotit distanční výuku a zvážit, jaký přínos má pro pedagogy, ale především pro děti (potažmo rodiče). Ze začátku jsme dětem zasílali úkoly a odkazy na videa, obrázky i malé testíky. Děti nám pak posílaly své nahrávky se cvičením. Kontakt mezi námi byl velice neosobní. V říjnu jsme spustili on-line komunikaci přes MS Teams a konečně jsme se viděli. Od plachého pozdravení přes monitor, k ujasnění si, že na videu doleva, znamená vlastně doprava, jsme se postupně dopracovali až k tomu, že je nám náš pokojíček malý. A také WiFi signál nás občas donutí na chvíli zaimprovizovat a domyslet si, co nevidíme. Přesto všechno jsme šťastní, že můžeme i dále pokračovat v tom, co máme rádi – v tanci.

Výuka na dálku je nesnadná, ale není nemožná. Kde je vůle, tam je cesta. Velkou část té cesty jsme ušli díky našim úžasným žákům a jejich rodičům, kterým patří náš dík. Vždyť zvládli – připojit se, cvičit podle videa, a to občas i bez zvuku, počítat si doby, natočit na video sám sebe, pracovat individuálně a spoustu dalších věcí.

Ve druhém pololetí začneme nácvik na nové vystoupení. Nejdříve na dálku, ale pevně věříme, že už brzy i prezenčně. Až to bude možné, pozveme si zajímavé taneční lektory i hosty na besedu. Dokončíme již rozpracované vystoupení s našimi „dramaťáky“ s názvem „Pan pošťák“. Zatančíme a zahrajeme dětem z mateřských škol atd. – nápadů a plánů máme plno.

 

Jste skvělí a vydržte!

 

Vánoční video TO

Videa tanečních domácích úkolů 2020

Ukázky výukových videí 2020

Sestřih baletních variací

 

DSC 0038 tanencni obor2

tanecni obor1 tanencni obor4

 

 

 

 

Výtvarný obor

Výuka probíhá v kombinaci fotografických zadání, video zadání a online výuky prostřednictvím MS Teams. Většina starších žáků se bez problémů připojuje a pracujeme spolu v reálném čase. Žáci prvních a druhých tříd, které rodiče nemohou vyzvednout po obědě ze školy, sledují videa se zadáním a postupem práce zpětně. Pravidelně je žákům vydáván materiál pro práci.

Snažíme se realizovat témata z celoročního projektu Afrika. S ohledem na domácí vybavení žáků v co největší míře kombinujeme výtvarné techniky a způsoby tvorby plošné, prostorové a seznamujeme žáky s výtvarnou kulturou, abychom dosáhli očekávaných výstupů ŠVP. S žáky, kteří se připravují na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením, máme rozšířené konzultace. Probíráme testy z výtvarné kultury a konzultujeme domácí práce.

Velmi nám pomohlo, že jsme měli možnost v prosinci pracovat 14 dní prezenčně. Udělali jsme mnoho práce a žáci byli nadšení, že mohou tvořit a vidět spolužáky.

Distanční výuka nemůže plně nahradit běžný rozsah výuky prezenční. Zvláště je potřeba kontakt, možnost výtvarné akce pro lepší motivaci k práci a hlavně přístup k pomůckám a materiálovému vybavení. Myslíme si, že i přesto se naše výuka neustále zkvalitňuje a snažíme se hledat nové postupy, jak výuku žákům zpestřit.

 

AFRIKA VE VÝTVARCE

DSC 0010 IMG 20201207 141242

vytvarny obor1

vytvarny obor2 vytvarny obor3

vytvarny obor4 Anetka Lindrová

 

 

 

 

Literárně dramatický obor

Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé epidemiologické situaci jsme byli nuceni pozměnit strategii výuky LDO. Speciálně pro distanční výuku jsme vytvořili systém, který je založen na tvorbě výukových videí přímo kopírujících zadanou studijní látku.  Žáci tak mají jedinečnou možnost věnovat se tvorbě a reagovat na zadané úkoly ve volném čase. Poté mohou vypracování konzultovat online se svým pedagogem.

Videa jsou tvořena tak, aby v žácích podporovala invenční přístup k dané látce. Výstupem je jejich samostatná tvorba – videa s vlastním nápadem. V rámci distanční výuky se také věnujeme zadání úloh směřujících k literární tvorbě – slovesnost, tvorba příběhu, etudy atd. O úspěšnosti této formy práce hovoří díla, která nám žáci pravidelně zasílají.

Divadlo je řemeslo, které se opírá především o techniku praktického projevu, je to záležitost kolektivní a především kontaktní. I přes nastalou situaci se snažíme hledat novou formu projevu a společně s žáky využívat rozšířených možností práce, které bychom za běžné situace nepoznali.  Tím se nám podařilo překročit hranice dosavadní tvorby.

Rádi bychom také připomněli některá naše představení, která již po několikáté „čekají“ na svoji premiéru. Jedná se např. o autorské muzikály „Leze Hugo na vrbu“ a „Pan pošťák“. Pro tyto případy jsme vymysleli strategii – jakmile to bude jen trochu možné, naše díla natočíme a představíme široké divácké veřejnosti na internetu v české premiéře.

Držme si palce, ať tato podivná doba co nejdříve skončí. My se nevzdáváme, dramaťák nespí, jen střádá síly a připravuje se na šťastný okamžik otevření. V příloze se s vámi chceme podělit o ukázky z naší tvorby.

 

LDO - DABING

LDO - FOTOALBUM

LDO - HEJKAL

IMG 20201207 140907

LDO1 LDO3

 LDO2

 

pedagogové ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71235060, datová schránka: ecgmvdd

 

kancelář ZUŠ: +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Kamila Hájková, ředitelka školy | +420 778 888 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Martinů, zástupkyně ředitelky | +420 737 539 242 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

izus baner 200x90px

 

plakát ZUŠ